ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ

Review hay - Chia sẻ ngay

Meey Chat và các sản phẩm khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đều sử dụng đồng nhất 01 tài khoản Meey ID, tất cả các sản phẩm đều được đồng bộ với nhau thông qua Meey ID.

Để truy cập và sử dụng Meey Chat, người dùng có thể dùng tài khoản Meey ID hiện có, bằng cách nhập Số điện thoại/Email đã đăng ký tài khoản Meey ID trước đó.

Ngoài ra sản phẩm còn hỗ trợ người dùng đăng nhập thông qua tài khoản Google, Facebook.

Tuy nhiên, nếu chưa có Meey ID, bạn hoàn toàn có thể đăng ký Meey ID mới với các bước dưới đây:

1. Đăng nhập tài khoản

Để sử dụng được các tính năng yêu cầu đăng nhập tài khoản, người dùng cần đăng nhập tài khoản. Tại giao diện trang chủ, người dùng bấm vào “Đăng Nhập/Đăng ký”.

Trường hợp người dùng đã có tài khoản, người dùng chỉ cần nhập số điện thoại/Email đã đăng ký để đăng nhập tài khoản.

*** Ngoài ra người dùng có thể đăng nhập tài khoản qua Google, Facebook hoặc quét mã QR code.

2. Quên mật khẩu

Nếu người dùng quên mật khẩu, tại giao diện Đăng nhập, người dùng bấm “Quên mật khẩu”. Sau đó nhập Email hoặc Số điện thoại để lấy lại mật khẩu.

- Nhập số điện thoại: hệ thống sẽ gửi mã OTP vào điện thoại của người dùng, sau đó người dùng nhập mã OTP như như hình dưới và bấm “Xác thực”. Cuối cùng người dùng đặt lại mật khẩu mới vầ bấm “Đổi mật khẩu”.

- Nhập địa chỉ Email: hệ thống sẽ gửi mail xác thực thay đổi mật khẩu vào email của người dùng. Người dùng truy cập email và làm thao tác thay đổi mật khẩu như trong hướng dẫn. Sau khi thay mật khẩu mới người dùng quay lại trang chủ và đăng nhập bằng mật khẩu vừa thay.

3. Đăng ký tài khoản mới

Trường hợp chưa có tài khoản hoặc muốn mở thêm tài khoản khác, người dùng vào mục “Đăng Nhập/Đăng ký” để mở tài khoản trên Meey ID. Người dùng nhập SĐT (Sđt chưa từng sử dụng để mở Tài khoản trên Meey ID hoặc các sản phẩm khác trong HST Meey Land)

+ Hệ thống sẽ gửi mã OTP vào điện thoại dùng để đăng ký Tài khoản, sau đó người dùng nhập mã OTP như như hình dưới và bấm “Xác thực”.

+ Cuối cùng người dùng nhập thông tin cá nhân như hướng dẫn của hệ thống.

*** Tài khoản Meey ID sử dụng cho toàn bộ các sản phẩm và các ứng dụng khác do Công ty Meey Land phát hành.

Last updated