2. Cuộc gọi

Hơn cả một công cụ chat.

Cuộc gọi 1:1

- Để thực hiện được cuộc gọi 1:1, đầu tiên tại ô chat 1:1 người dùng bấm vào nut màu xanh như hình bên dưới để vào cuộc đàm phán.

- Giao diện cuộc đàm phán được hiển thị như sau:

Cuộc gọi đàm phán nhóm

- Tạo cuộc gọi đàm phán

· Tại giao diện Tin nhắn, người dùng bấm vào nhóm bất kỳ hiển thị trên giao diện, sau đó màn hình sẽ lần lượt được hiển thị như hình bên dưới:

· Người dùng chọn Tạo mới và sau đó đặt tên cho cuộc gọi đàm phán mới, chọn chế độ nhóm (Riêng tư hoặc Công khai) và chọn mời thành viên phù hợp tham gia nhóm hoặc tất cả thành viên cùng tham gia.

· Sau khi đặt tên cuộc đàm phán và chọn chế độ phòng, người dùng bấm vào “Bắt đầu cuộc đàm phán” để vào cuộc gọi đàm phán.

- Tham gia cuộc gọi đàm phán nhóm công khai

· Người dùng có thể tham gia bất cứ nhóm đàm phám nào để chế độ công khai và tại những nhóm đàm phán công khai này người dùng có thể mời thêm thành viên khác tham gia cuộc đàm phán.

VD: Tại giao diện Tin nhắn, hiển thị nhóm chat bất kỳ, người dùng bấm vào nhóm chat và sẽ thấy được những nhóm chat để chế độ cuộc gọi đàm phán công khai, lúc này người dùng chỉ cần bấm “Tham gia” để vào cuộc gọi của nhóm mình muốn vào.

· Giao diện khi vào cuộc gọi đàm phán nhóm như hình bên dưới:

· Trong lúc tham gia cuộc gọi đàm phán, người dùng vẫn có thể vừa nhắn tin vừa tham gia cuộc gọi nhóm.

· Ứng dụng có hỗ trợ người dùng gửi file, hình ảnh, video, gửi tin nhắn thoại, và giơ tay phát biểu… bằng cách bấm vào những nút như hình dưới để trải nghiệm các tính năng bên trong.

Last updated