3. Khám phá

Hơn cả một công cụ chat.

Tính năng Khám phá đang trong quá trình phát triển thêm. Hiện tại trong tính năng này có hiển thị các “Nhóm công khai” người dùng có thể click vào một trong những nhóm này để kết bạn, nhắn tin nhóm hoặc tham gia cuộc gọi đàm phán…

Last updated