4. Kết nối

Hơn cả một công cụ chat.

Là tính năng mà người dùng có thể tìm được môi giới hoặc tin đăng của môi giới hoặc những người có nhu cầu về BĐS trong bán kính 10km.

Last updated