5. Danh bạ

Hơn cả một công cụ chat.

Giao diện cho người dùng lần đầu tiên sử dụng Meey Chat có thông báo như hình bên dưới:

Last updated