Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ do Meey Land cung cấp.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Khách hàng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung .

I. Thông tin về Dịch Vụ

 1. Các Dịch Vụ được Meey Land cung cấp được liệt kê tại website meeyshare.com

 2. Các Dịch Vụ có thể được Meey Land thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.

 3. Meey Land có quyền thay đổi Dịch Vụ và thông tin về Dịch Vụ mà không cần báo trước cho Khách Hàng, tuy nhiên sẽ được cung cấp và quy định rõ ràng trước khi Khách Hàng tiến hành giao dịch.

II. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng khi sử dụng Dịch Vụ

 1. Khách Hàng phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình quy định tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng này trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

 2. Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản Phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Meey Land để được hỗ trợ.

 3. Cam kết rằng Khách Hàng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để giao kết, thực hiện Quyền sử dụng này và sử dụng Dịch Vụ.

 4. Đảm bảo các thông tin của Khách Hàng cung cấp cho Meey Land là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

 5. Việc cung cấp thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý cho Meey Land toàn quyền sử dụng các thông tin này theo Chính Sách Bảo Mật.

 6. Tự đảm bảo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập và các thông tin khác của chính Khách Hàng trong quá trình thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ.

 7. Khi đồng ý sử dụng dịch vụ của Meey Land, Khách hàng phải chấp hành, tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Meey Share. Khách hàng đồng ý rằng Meey Land có quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ những thông tin, hình ảnh hay thông tin mà bạn cung cấp cho Meey Land để bảo đảm bảo những thông tin, hình ảnh được đăng tải phù hợp với Điều khoản Điều kiện này, Điều khoản sử dụng và quy định của pháp luật.

 8. Không sử dụng Dịch vụ vào các mục đích bất hợp pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

 9. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều khoản sử dụng này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật.

III. Quyền và nghĩa vụ của Meey Land

 1. Việc cung cấp Dịch Vụ của Meey Land sẽ tuân theo Điều Khoản Sử Dụng.

 2. Có quyền đề nghị Khách Hàng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Khách Hàng phù hợp với yêu cầu quản lý của Meey Land và quy định pháp luật.

 3. Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Khách Hàng trong các trường hợp tại Điều 3.9 của Quy Định Chung.

 4. Hỗ trợ Khách Hàng xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ. Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ của Meey Land:

- Tổng đài chăm sóc khách hàng: 0249 999 2999 từ 8:00 – 18:00, thứ 2 đến thứ 6;

- Đường dây nóng (Hotline): 0869.092.929 hỗ trợ 24/7

 1. Thiết lập biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý hoạt động, công khai những quy định, thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ quản lý mạng xã hội; Được quyền yêu cầu người dùng dịch vụ tuân thủ, chấp hành các yêu cầu của Meey Land.

 2. Được quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ những nội dung không phù hợp theo quy định của Meey Land và quy định pháp luật.

 3. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng phù hợp với phạm vi hoạt động và quy định pháp luật;

 4. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang chủ của mạng xã hội;

 5. Niêm yết công khai quy định và biện pháp xử phạt tại Website. Xử lý nghiêm minh đối với những thành viên có hành vi, nội dung thông tin không phù hợp với quy định của Meey Land và quy định pháp luật;

 6. Thiết lập hệ thống kỹ thuật, phần mềm, quy trình đảm bảo an toàn, an ninh cho Meey Land nói chung và bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Khách hàng nói riêng;

 7. Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ; Giải quyết những yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ, hoặc những ngăn chặn loại bỏ hành vi, nội dung ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Khách hàng khác,…

 8. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Quyền sử dụng này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật.

IV. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

 1. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa Khách hàng và Meey Share

 • Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có sẽ được Chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho Chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà Chúng tôi niêm yết trên trang chủ của Meey Share. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi qua email mà bạn đã đăng ký sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại.

 • Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện Chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì Chúng tôi sẽ tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, Chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng

 1. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa Khách hàng với tổ chức, cá nhân khác

 • Meey Land không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà Khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên Meey Land có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời bạn hãy gửi cho Meey Land biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Meey Land sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì Meey Land sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.

 • Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì Meey Land chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và Meey Land sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

V. Bất khả kháng

 1. Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, thì Bên đó sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Quyền sử dụng trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải:

 • Thông báo ngay lập tức cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng;

 • Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.

 1. Nếu như một Bên không thể thực hiện được đầy đủ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình tại Quyền sử dụng này do nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày liên tục thì Bên còn lại có thể chấm dứt Quyền sử dụng Khách hàng việc gửi thông báo qua email cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

 2. Để làm rõ, Các Bên đồng ý rằng trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Meey Land mà không phải phát sinh do lỗi của Meey Land cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Quyền sử dụng này.

VI. Các nội dung cấm đăng tải chia sẻ, trao đổi

 • Thông tin chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người khác chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 • Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.

 • Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

 • Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

 • Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.

 • Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất Khách hàng phẩm bị cấm.

 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 • Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 • Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

 • Thông tin có tính chất gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại đến trẻ em và quyền trẻ em

 • Nội dung đe dọa có thể dẫn đến cái chết (và các hình thức khác của hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao).

 • Nội dung đe dọa gây ra thương tích nghiêm trọng và thừa nhận hành vi bạo lực đã xảy ra trước đây đối với người bình thường.

 • Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng vũ khí nếu có bằng chứng về mục tiêu là làm trọng thương hoặc giết người

 • Cung cấp hướng dẫn về cách chế tạo hoặc sử dụng thuốc nổ.

 • Bất kỳ nội dung nào có chứa tuyên bố thể hiện ý định, lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện điều kiện/mong muốn hoặc ủng hộ hành vi bạo lực.

 • Tuyên bố thể hiện ý định hoặc sự ủng hộ, lời kêu gọi hành động hay tuyên bố thể hiện điều kiện/mong muốn mang vũ khí đến địa điểm nào đó.

 • Nội dung ca ngợi, ủng hộ cho các cá nhân, tổ chức nguy hiểm bao gồm nhưng không giới hạn trong các đối tượng sau:

 • Cá nhân và tổ chức khủng bố;

 • Tổ chức thù địch;

 • Tổ chức tội phạm;

 • Hành vi bạo lực với nhiều nạn nhân và kẻ giết người nhiều lần;

 • Hệ tư tưởng gây thù địch. Ví dụ như: Chủ nghĩa phát xít; Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc …

 • Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cho phép nội dung có thể vi phạm chính sách này khi nội dung đó được xác định là mang tính châm biếm. Nội dung sẽ chỉ được cho phép nếu các thành phần vi phạm của nội dung này bị châm biếm hoặc quy cho thứ gì đó/người khác để chế giễu hay chỉ trích.

 • Nội dung tiết lộ danh tính hoặc vị trí liên quan đến bất kỳ ai được cho là có thể gặp rủi ro khi bị tiết lộ;

 • Nội dung làm lộ thân phận bí mật của người thi hành công vụ.

 • Quấy rối người khác bằng cách khai báo giả về họ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

 • Mô tả, cổ xúy, tán thành hoặc khuyến khích tham gia vào một thử thách lan truyền chứa rủi ro cao.

 • Cố ý phá hoại thắng cảnh hoặc di tích.

 • Tấn công với ý định nhằm chiếm đoạt miền, làm gián đoạn hoặc sụp đổ hệ thống mạng, đòi tiền chuộc hoặc giành quyền truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu.

 • Hành vi trộm cắp cũng như các phát biểu tán thành hành vi trộm cắp do bên thứ ba gây ra.

 • Mua, bán, trao đổi súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ hoặc các phương thức cải tiến làm tăng khả năng sát thương;

 • Mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin ma túy, cần sa và các chất gây nghiện bị cấm khác.

 • Mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin hóa chất, khoáng vật cấm.

 • Săn bắn, mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin các loài có nguy cơ tuyệt chủng (động thực vật hoang dã)

 • Đánh bạc.

 • Mua, bán, trao đổi người, các bộ phận cơ thể người.

 • Lừa đảo người khác để thu về lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân thông qua: Lừa đảo đầu tư hoặc tài chính; Lừa đảo Khách hàng danh tính giả; Lừa đảo về sản phẩm hoặc phần thưởng:

 • Tham gia và cấu kết cùng người khác để thu về lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân theo phương thức gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn: Tạo, bán hoặc mua giấy tờ giả/giả mạo, tiền hoặc phiếu giảm giá giả, chứng chỉ giáo dục và chứng chỉ nghề giả/giả mạo; Rửa tiền; Hình thức gian lận thẻ tín dụng và mua hàng hóa/tài sản bán thông tin tài chính đã lấy cắp; Giao dịch, bán hoặc mua thông tin cá nhân.

 • Lời nói hoặc thái độ ủng hộ bạo lực dưới dạng văn bản/hình ảnh;

 • Lời nói hoặc hình ảnh xúc phạm nhân phẩm dưới dạng so sánh, khái quát hóa hoặc tuyên bố chê trách về tư cách (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh); Các tuyên bố phủ nhận sự tồn tại.

 • Những sự so sánh, khái quát hóa hoặc tuyên bố về hành vi (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh) được xác định là mang tính xúc phạm nhân phẩm.

Những lời lẽ nhục mạ khác, được định nghĩa là:

 • Lời lẽ dè bỉu, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự vô dụng, vô năng.

 • Lời lẽ đề cao/hạ thấp một đặc điểm của người/nhóm người này;

 • Lời lẽ về việc đi ngược với chuẩn tắc, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự lập dị, khác thường.

 • Lời lẽ thể hiện sự khinh miệt, thù ghét (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh).

 • Lời lẽ thể hiện sự xua đuổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự không tôn trọng, không thích, không quan tâm

 • Lời lẽ thể hiện sự kinh tởm (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh).

 • Lời chửi rủa:

 • Gọi đối tượng đó Khách hàng từ chỉ bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.

 • Lời lẽ hoặc cụm từ tục tĩu nhằm mục đích lăng mạ.

 • Lời lẽ hoặc cụm từ kêu gọi tham gia hoạt động tình dục hoặc tiếp xúc với bộ phận sinh dục, hậu môn, phân/nước tiểu.

 • Hành vi cô lập dưới dạng lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện ý định, mong muốn hoặc điều kiện hay tuyên bố tán thành/ủng hộ hành vi cô lập.

 • Hành vi tẩy chay dưới dạng lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện ý định, mong muốn hoặc điều kiện hay tuyên bố tán thành/ủng hộ hành vi tẩy chay.

 • Video có hình ảnh người hoặc xác chết trong bối cảnh không liên quan đến y tế nếu mô tả:

 • Sự phanh thây.

 • Cơ quan nội tạng nhìn thấy được; cơ thể bị phân hủy một phần.

 • Người bị đốt thành than hoặc đang bốc cháy.

 • Nạn nhân của hành vi ăn thịt người.

 • Hành vi cắt cổ.

 • Các buổi phát trực tiếp cảnh tử hình một người

 • Hình ảnh về động vật

 • Những nội dung liên quan đến động vật như sau:

 • Video mô tả cảnh con người giết động vật nếu không có ngữ cảnh rõ ràng về việc săn Khách hàng, sản xuất, chuẩn bị, chế biến, tiêu thụ thực phẩm.

 • Hình ảnh động vật tấn công lẫn nhau, trong đó hiển thị nội tạng hoặc cảnh cơ thể không tái sinh được bị phanh thây, trừ khi trong bối cảnh thiên nhiên hoang dã.

 • Hình ảnh con người tra tấn hoặc ngược đãi động vật còn sống.

 • Hình ảnh động vật có vết thương hoặc vết cắt làm lộ nội tạng hay cho thấy hành vi phanh thây

 • Ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục

 • Đăng, chia sẻ, tương tác với nội dung hoặc tạo tài khoản, hay các tài sản khác, theo cách thủ công hay tự động, ở tần suất liên tục (Spam).

 • Cố bán, mua hoặc trao đổi (dù thành công hay không) các quyền sử dụng trang web, lượt tương tác hay tính năng sản phẩm, chẳng hạn như tài khoản, vai trò quản trị viên, lượt tương tác, …

 • Yêu cầu hoặc tuyên bố rằng Khách hàng phải tương tác với nội dung (ví dụ: vote lên, chia sẻ) trước khi họ có thể xem hoặc tương tác với nội dung đã hứa hẹn.

 • Khuyến khích người khác vote, chia sẻ, theo dõi, nhấp hoặc sử dụng các ứng dụng hay trang web trên cơ sở sai sự thật, chẳng hạn như:

 • Đưa ra các dịch vụ hoặc chức năng không có thật hoặc không tồn.

 • Không chuyển hướng đến nội dung đã hứa hẹn

 • Cách sử dụng URL mang tính lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm được xác định là:

 • Kỹ thuật che giấu: Hiển thị nội dung khác cho Khách hàng Meey Share cũng như công cụ hoặc trình thu thập dữ liệu của Meey Share.

 • Nội dung gây hiểu nhầm: Nội dung chứa liên kết hứa hẹn một loại nội dung nào đó nhưng thực chất lại chuyển Khách hàng đến một nội dung hoàn toàn khác.

 • Hành vi chuyển hướng mang tính lừa đảo: Trang web yêu cầu Khách hàng thực hiện một hành động (ví dụ: vượt qua thử thách hình ảnh xác thực, xem quảng cáo, nhấp vào đây) thì mới được xem nội dung trang đích mong muốn, vậy nhưng tên miền của URL lại thay đổi sau khi Khách hàng thực hiện hành động đó.

 • Biện pháp kiểm soát truy cập yêu cầu mọi người thích/chia sẻ: Trang đích yêu cầu Khách hàng thích, chia sẻ hoặc tương tác với nội dung thì mới có quyền truy cập vào nội dung.

 • Chức năng của trang đích mang tính lừa đảo: Trang web có giao diện khiến Khách hàng hiểu nhầm, dẫn đến việc mọi người vô tình truy cập vào trang web đó.

 • Chiếm quyền điều khiển URL: Một trang web bên ngoài mạo danh thương hiệu hay dịch vụ uy tín Khách hàng cách sử dụng tên, miền hoặc nội dung có lỗi đánh máy, lỗi chính tả hay các phương thức khác để giả mạo các thương hiệu nổi tiếng Khách hàng cách sử dụng một trang đích giống với trang web đáng tin cậy khác để gây hiểu nhầm cho khách truy cập.

 • Các hành vi khác về cơ bản tương tự những hành vi nêu trên.

VII. Cơ chế xử lý vi phạm của Khách hàng

Nếu Khách hàng vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc các chính sách khác mà Meey Share áp dụng, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, Meey Share có quyền áp dụng các biện pháp quy định tại mục 5 tại Quy định chung để xử lý vi phạm.

Last updated