Giao diện trang chủ

Để vào được trang chủ của Meey Project, người dùng thực hiện các bước như bên dưới:

- Bước 1: Nhấp vào đường link sau : https://meeyproject.com để truy cập hoặc Mở một trình duyệt web “Chrome, Firefox, Cốc cốc,…”, nhập địa chỉ truy cập “meeyproject.com” để truy cập vào trang web.

- Bước 2: những thông tin về website như: “Giới thiệu, Điều kiện & điều khoản, Chính sách bảo mật, Quy định kiểm duyệt,…” được đặt bên dưới góc trái của giao diện trang chủ.

- Bước 3: Tiến hành đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản Meey ID đã có sẵn hoặc đăng ký tài khoản mới.

- Bước 4: Trải nghiệm sản phẩm

Last updated