Quên mật khẩu

Bước 1: Tại màn hình Đăng nhập, Người dùng bấm vào "Quên mật khẩu"

+ Bước 2: Nhập Email/Số điện thoại "đã đăng ký" => Chuyển bước 3.

+ Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký hoặc kiểm tra email để tiếp tục thực hiện các bước theo hướng dẫn trong email.

+ Bước 4: Nhập mật khẩu mới (lưu ý: khi tạo mật khẩu người dùng không nên dùng ngày sinh hoặc các thông tin cá nhân dễ đoán để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của mình).

+ Bước 5: Đăng nhập lại sau khi thay đổi mật khẩu.

+ Bước 6: Lưu lại mật khẩu để không quên lần nữa.

Sau khi đăng nhập và xác thực tài khoản. Người dùng có thể sử dụng hoàn toàn sản phẩm trên vai trò là người xem nội dung hoặc người đóng góp nội dung.

Last updated