Đăng nhập tài khoản

Để truy cập vào ứng dụng Meey Project, người dùng bấm vào "Đăng nhâp" sau đó nhập Số điện thoại/Email đã đăng ký tài khoản Meey ID tiếp theo nhập mật khẩu để đăng nhập.

Ngoài ra ứng dụng sẽ hỗ trợ người dùng đăng nhập thông qua tài khoản Google, Facebook, quét QR code

Tât cả tài khoản (kể cả Số điện thoại hay Email) đã đăng ký trước đó, nếu chưa xác thực số điện thoại đều được yêu cầu xác thực tài khoản.

Last updated