Đăng ký tài khoản

Meey Project và các sản phẩm khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đều sử dụng đồng nhất 01 tài khoản Meey ID, tất cả các sản phẩm đều được đồng bộ với nhau thông qua Meey ID.

· Để truy cập và sử dụng Meey Project, người dùng có thể dùng tài khoản Meey ID hiện có, bằng cách nhập Số điện thoại/Email đã đăng ký tài khoản Meey ID trước đó.

· Ngoài ra sản phẩm còn hỗ trợ người dùng đăng nhập thông qua tài khoản Google, Facebook hoặc quét QR code.

· Tuy nhiên, nếu chưa có Meey ID, bạn hoàn toàn có thể đăng ký Meey ID mới thông qua website meeyproject.com với các bước dưới đây:

+ Bước 1: Tại màn hình trang chủ, người dùng bấm vào "Đăng nhập", sau đó bấm vào "Đăng ký"

+ Bước 2: Người dùng nhập Số điện thoại đăng ký tài khoản và bấm "Tiếp tục". Sau đó mã OTP được gửi về Số đện thoại đăng ký để xác thực.

+ Bước 3: Nhập thông tin cá nhân gồm: Họ & tên, Email, mật khẩu để xác nhận thông tin tài khoản

+ Bước 4: Sau khi hoàn tất đăng ký, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng tới trang chính.

Last updated