Điều khoản sử dụng

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ Meey Project, Thành viên phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Meey Project/Meey Group liên kết, tích hợp, bao gồm:

Khi truy cập, sử dụng Meey Project bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng Meey Project thì Thành viên cũn phải tuân theo Quy chế này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, Meey Project không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Meey Project có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên. Meey Project sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn cộng đồng về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ do Meey Project cung cấp. Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng. Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Project/Meey Group có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Project/Meey Group quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Project/Meey Group đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Project/Meey Group. Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

  1. Thông tin về Dịch Vụ

Các Dịch Vụ được Meey Project cung cấp tại Website bao gồm, nhưng không giới hạn ở những hoạt động sau:

Cung cấp nền tảng cho Khách Hàng thực hiện Đăng – chia sẻ - , đẩy video, các bài viết chia sẻ dưới dạng bình luận về các dự án BDS hoặc giới thiệu thông tin về các công trình của các chủ đầu tư;

Sàng lọc thông tin chia sẻ theo nhiều lựa chọn, hỗ trợ Khách Hàng tìm kiếm thông tin/video theo đúng nhu cầu; cho phép Khách Hàng đặt lịch hẹn xem dự án BDS; cung cấp các công cụ như: công cụ tạm tính lãi suất vay hoặc các công cụ khác… để Khách Hàng tham khảo;

Hiển thị video tin tức hoặc Livestream theo dạng lưới và dạng bản đồ, hỗ trợ Khách Hàng xem thông tin trực quan hơn;

Kết nối giữa Người đăng tải video/người chia sẻ thông tin và Người Xem thông tin, cung cấp công cụ trò chuyện (chat) trực tuyến giữa người chia sẻ với người xem tin tức;

Dẫn chiếu tới các Sản Phẩm hỗ trợ khác của Meey Project/Meey Group nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng ví dụ như tra cứu thông tin quy hoạch, chạy quảng cáo, quản lý khách hàng (CRM) và trong tương lai sẽ hướng tới cung cấp những tiện ích khác nữa như định giá bất động sản, công chứng, tư vấn thủ tục v.v;

Quản lý tài khoản, Quản lý video, lịch sử truy cập thông tin, các bài viết/chia sẻ yêu thích, v.v.;

Meey Project cung cấp các thông tin tổng hợp liên quan dưới dạng video – bình luận đến thị trường về dự án BDS, hoặc các liên kết với Meey Project trong hệ sinh thái của Meey Group như: quy hoạch, khóa học hay tin tức bất động sản, phong thủy, nội ngoại thất, xây dựng, v.v.

Dịch Vụ có thể được Meey Project/Meey Group thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.

Meey Project luôn nỗ lực tối đã để đảm bảo các thông tin, hình ảnh và tài liệu được đăng tải trên Website là chính xác và đầy đủ tại thời điểm đăng tải. Tuy nhiên, Meey Project/Meey Group không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với các thông tin đăng tải và nội dung cũng như tính pháp lý của các thông tin đăng tải khác, các đường dẫn và/hoặc các trang web khác được dẫn chiếu tại Website nhưng được vận hành bởi bên thứ ba.

Meey Project có quyền sửa đổi, xóa bỏ các thông tin, tài liệu được đăng tải trên Website mà không cần báo trước, tùy theo quyết định của Meey Project/Meey Group và quy định của pháp luật.

Meey Project/Meey Group có quyền thay đổi Dịch Vụ và thông tin về Dịch Vụ mà không cần báo trước cho Khách Hàng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ được cung cấp thông tin về quy định rõ ràng trước khi Khách Hàng tiến hành thao tác đối với các dịch vụ của chúng tôi.

Khi sử dụng tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website, Khách Hàng có thể nhận thấy điều kiện thực tế có sự sai khác so với kết quả bản đồ và nội dung. Meey Project/Meey Group không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn nào của Khách Hàng trong trường hợp sử dụng các tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website.

Việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến Tin Đăng và các trao đổi, giao dịch (nếu có) giữa các Khách Hàng sẽ phải tuân theo Quy Chế Hoạt Động.

  1. Nghĩa vụ của Khách Hàng khi sử dụng Dịch Vụ

Khách Hàng phải đọc hiểu và đồng ý với DKDK trước khi sử dụng Dịch Vụ và phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình tại DKDK. Khách Hàng có thể thực hiện xem thông tin trên website đăng tải mà không cần đăng nhập hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập.

Tuy nhiên, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin mà Khách Hàng đăng tải, cung cấp, chia sẻ cho Meey Project và/hoặc Khách Hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

Việc sử dụng Dịch Vụ có thể cho phép Khách Hàng liên hệ, trao đổi với những Khách Hàng khác. Khách Hàng cần tự trang bị những biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân trong quá trình liên hệ, tiếp xúc với bất kỳ Khách Hàng hay một bên thứ ba nào khác. Meey Project/Meey Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khiếu nại giữa các Khách Hàng và giữa Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong trường hợp Khách Hàng phát hiện có bất kỳ Người Dùng nào khác có dấu hiệu lừa đảo, phạm tội hoặc gây phiền toái, vui lòng báo cáo lại cho Meey Project/Meey Group để chúng tôi đưa ra những hỗ trợ kịp thời.

Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các Sản Phẩm khác, Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Meey Project/Meey Group hoặc liên hệ/chát trực tiếp với nhân viên Chăm sóc khách hàng của Meey Project/Meey Group qua công cụ được hiển thị ở góc phải của màn hình giao diện Website để được hỗ trợ.

Last updated