Chính sách bảo mật

 1. Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này ("Chính Sách Bảo Mật") quy định những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Khách Hàng.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Chính Sách Bảo Mật này.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Project/Meey Group có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ Chính Sách Bảo Mật này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Project/Meey Group quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Project/Meey Group đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng.

Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Chính Sách Bảo Mật này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích thu thâp thông tin

Meey Project/Meey Group luôn cố gắng để những thông tin/video được đăng tải trên trang Meey Project là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Meey Project/Meey Group yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại website của chúng tôi.

Việc Meey Project/Meey Group thu thập Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích cho Khách Hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Khách Hàng trải nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Để xác nhận khi Khách Hàng dùng thông tin để đăng nhập vào Tài Khoản Đăng Nhập;

 • Xác minh danh tính Khách Hàng và bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập;

 • Để thực hiện giao dịch liên quan đến Website và/hoặc hỗ trợ Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ của Meey Project/Meey Group;

 • Để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ Khách Hàng tìm kiếm để trả về kết quả chính xác, cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ dựa trên các tiêu chí mà Khách Hàng chọn sử dụng;

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Khách Hàng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, và hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Meey Project với Khách Hàng (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng);

 • Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch Vụ và hỗ trợ liên kết các bên liên quan, và để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng;

 • Để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Website, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, nội dung đã xem;

 • Để phục vụ việc phân tích xu hướng của Khách Hàng, với mục đích phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại của website;

 • Bên cạnh đó, Meey Project dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính Sách Bảo Mật này và theo quyết định của Meey Group tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên Website.

 • Meey Project chỉ thu thập Dữ Liệu Khách Hàng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Meey Group. Meey Group duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp. Ngoài ra, Meey Project/Meey Group cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà Meey Project/Meey Group cung cấp cho họ.

Meey Project/Meey Group không bán thông tin cá nhân của Khách Hàng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.

Phạm vi thu thập dữ liệu

Các thông tin mà Meey Project/Meey Group có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, ảnh đại diện, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp và các thông tin cần thiết khác.

Ngoài ra, website “meeyproject.com” thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm:

 • Họ tên,

 • Số điện thoại,

 • Email,

 • Số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp,

 • Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.

Thông tin nhận được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Sản Phẩm:

 • Cookies;

 • Địa chỉ IP;

Các thuộc tính thiết bị điện thoại, máy tính cũng như các thiết bị kết nối web khác mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Sản Phẩm như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt;

Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: là thông tin Khách Hàng cho phép Meey Project/ Meey Group nhận thông qua cài đặt thiết bị mà Khách Hàng bật, ví dụ như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của Khách Hàng;

Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Khách Hàng;

Đây là các thông tin mà Meey Project cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Meey Project liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Meey Project/Meey Group về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ trên Meey Project/Meey Group mà thành viên yêu cầu;

 • Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên Meey Project/Meey Group đến thành viên;

 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;

 • Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên khác;

 • Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng Meey Project;

 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

 • Nếu không có sự đồng ý của thành viên, Meey Project/Meey Group sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo.

 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội Meey Project có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Meey Project/Meey Group mặc định Khách Hàng đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để gửi thông báo, tin tức của Meey Project/Meey Group tới email và tin nhắn (SMS) của Khách Hàng.

Nếu không muốn tiếp tục nhận những thông báo và tin tức này, Khách Hàng có thể từ chối bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký của Meey Project/Meey Group trong mỗi email.

Tuy nhiên, Khách Hàng không được hủy đăng ký nhận thông báo, tin tức này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo. Những thông tin này được sử dụng để đăng ký, xác minh, bảo vệ Tài Khoản Đăng Nhập và thông báo cho Khách Hàng về những thay đổi quan trọng của Meey Project/Meey Group.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin của thành viên được lưu trữ trong mục nhà đất đang quản lý hoặc quản lý tin trong thời gian, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thành viên đưa ra.

Thành viên có thể yêu cầu Meey Project xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của Meey Project.

Phương tiện và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân như:

 • Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại Tài Khoản Đăng Nhập của mình đã đăng ký trên Website.

 • Việc đăng nhập và chỉnh sửa có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.

Những đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Meey Project không cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Meey Project cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng, cụ thể như sau:

 • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với các công ty liên kết của Meey Project/Meey Group và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Meey Project

 • Meey Project/Meey Group có thể chia sẻ thông tin cá nhân Khách Hàng cho các đối tác của Meey Group, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Meey Group. Việc chia sẻ này giúp Meey Group có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Meey Project/Meey Group và các công ty liên kết của Meey Group được cấp quyền truy cập thông tin cá nhân Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

 • Meey Project có thể chuyển thông tin cá nhân Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách Hàng. Meey Project cũng có thể trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

 • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với các đối tác quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

 • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Meey Project có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại. Meey Project/Meey Group sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Meey Project/Meey Group sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng cho một bên thứ ba và sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Meey Project/Meey Group. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Meey Project/Meey Group sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 1. Cơ chế bảo mật thông tin

Meey Project/Meey Group thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng qua các hình thức:

 • Meey Project/Meey Group duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của Meey Project/Meey Group thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của Sản Phẩm. Meey Project/Meey Group luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

 • Các thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.

 • Tuy nhiên, không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Meey Project/Meey Group cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng, Meey Project/Meey Group không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Khách Hàng chuyển tới Meey Project/Meey Group, Khách Hàng phải chấp nhận rằng Khách Hàng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.

 • Chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của Meey Project/Meey Group chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh.

 • Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ và giao dịch bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Meey Project/Meey Group về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên Tài Khoản Đăng Nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 • Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 • Meey Project/Meey Group không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Website và/hoặc Sản Phẩm từ các website khác không phải là Sản Phẩm chính thức của Meey Project/Meey Group.

 • Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Khách Hàng, Meey Project/Meey Group sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Khách Hàng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Khách Hàng đưa ra được giải pháp khác, Meey Project/Meey Group có thể thông báo cho Khách Hàng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng Email mà Khách Hàng cung cấp, khi Khách Hàng đăng ký với Meey Project/Meey Group.

 1. Bảo mật về cookies

Cookies Thiết yếu

Cookies thiết yếu là những Cookies cần thiết và mang tính bắt buộc để Meey Project có thể cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

Cookies chức năng

Cookies chức năng là những Cookies cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Website mà khi tắt Cookies này, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

 • Không thể truy cập được một số mục của Meey Project/Meey Group;

 • Hạn chế các Dịch Vụ Meey Project có thể cung cấp cho Khách Hàng;

 • Meey Project không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng;

 • Meey Project không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

Cookies hiệu suất và phân tích

Cookies hiệu suất cho phép Meey Project nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.

Cookies này cũng cho phép thu thập thông tin về cách thức Khách Hàng truy cập sử dụng Meey Project bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Meey Project.

Cookies cá nhân hóa

Cookies cá nhân hóa giúp Meey Project tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Meey Project ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.

Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện. Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:

 • Một số nội dung trên Website có thể không thể hiển thị chính xác;

 • Hỗ trợ trực tuyến mà Meey Project cung cấp bị hạn chế;

 • Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

Bảo mật thông tin về Cookies

Meey Project cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu về Cookies của Khách Hàng theo các nguyên tắc sau:

 • Meey Project không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân.

 • Meey Project không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.

 • Meey Project không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Meey Project/Meey Group.

 1. Cam kết bảo mật thông tin thành viên

Meey Project cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Meey Project.

Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin thành viên bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu thành viên, Meey Project/Meey Group sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên Meey Project là không chính xác, ban kiểm soát của Meey Project sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên Meey Project.

Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

 • Truy cập, sử dụng dịch vụ Meey Project;

 • Cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

 • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;

 • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;

 • Việc thu thập và sử dụng thông tin thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên bằng cách đăng ký tài khoản trên Meey Project.

Last updated