ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN

Website “meeyproject.com” - Trang thông tin điện tử tổng hợp về các dự án bất động sản (dự án BĐS) và là website đang trong quá trình thử nghiệm, hướng tới mục tiêu cung cấp cho thị trường dự án bất động sản:

Website “meeyproject.com” dự trên nền tảng số hỗ trợ tìm hiếm dự án BĐS & tra cứu thông tin thuộc các dự án BĐS.

Các giải pháp đột phá kết hợp ba lĩnh vực Công nghệ - Tài chính Bất động sản.

Website là một sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Group – được thiết lập, quản lý, vận hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

Meey Project là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về dự án BĐS và về các xu hướng, dưới hình thức là video hoặc bình luận… trong lĩnh vực dự án bất động sản (dự án BĐS) trên khắp cả nước, phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Meey Project là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về dự án BĐS và về các xu hướng, dưới hình thức là video hoặc bình luận… trong lĩnh vực dự án bất động sản (dự án BĐS) trên khắp cả nước, phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Mặt khác, Meey Project là nơi cộng đồng các thành viên gồm các cá nhân hoặc các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch, các đơn vị phân phối dự án BĐS. Đồng thời, cộng đồng được đưa ra với mục tiêu giới thiệu, chia sẻ, trao đổi thông tin về dự án BĐS trên thị trường Việt Nam và thế giới.

Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng:

đã chấp thuận toàn bộ nội dung của điều kiện điều khoản (ĐKĐK) này và toàn bộ các quy định, chính sách được dẫn chiếu trong ĐKĐK này

Theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin liên quan đến Quý khách theo quy định tại ĐKĐK này.

Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các ĐKĐK này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào Website sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Quý khách có thể ngừng việc truy cập vào Website. Để đảm bảo Quý khách không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung ĐKĐK này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

Last updated