Tra cứu quy hoạch Meey Map

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Meey Map hỗ trợ cho người dùng tra cứu thông tin quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết từng thửa đất. Ngoài ra, với một số địa phương, chúng tôi cung cấp bảng phân tích hiện trạng thửa đất.

Last updated