Mua gói tra cứu quy hoạch

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng.

Để thực hiện thao tác mua gói sử dụng dịch vụ Tra cứu quy hoạch, đầu tiên người dùng cần đăng nhập tài khoản.

- Bước 1: truy cập website https://meeymap.com/ qua trình duyệt trên máy tính hoặc trình duyệt web của điện thoại di động.

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản

+ Màn hình xuất hiện pop up Đăng nhập. Khách hàng nhập số điện thoại/ email hoặc tài khoản Facebook/ Google cùng mật khẩu để đăng nhập tài khoản.

1. Các bước mua gói dịch vụ Tra cứu quy hoạch

- Bước 1

- Bước 2

*** Có 3 phương thức thanh toán

· Chọn phương thức thanh toán Thẻ ATM nội địa/ Internet Banking:

Người dùng chọn phương thức phù hợp và tiến hành thao tác thanh toán cho từng phương thức đã chọn.

· Chọn phương thức thanh toán qua Tài khoản Meey Pay

Người dùng bấm chọn thanh toán qua tài khoản Meey Pay, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản và hiển thị thông báo trạng thái giao dịch thành công.

o Lưu ý: để thực hiện thanh toán qua tài khoản Meey Pay, người dùng cần kiểm tra số dư trong tài khoản Meey Pay có đủ số dư hay chưa.

· Chọn phương thức thanh toán qua Tài khoản ưu đãi

Người dùng bấm chọn thanh toán qua Tài khoản ưu đãi, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản và hiển thị thông báo trạng thái giao dịch thành công.

Last updated