Quản lý tin đăng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

  1. Để xem được Quản lý tin đăng, người dùng bấm vào tên Tài khoản (đã được đăng nhập). Sau đó người dùng bấm vào Quản lý tin đăng như hình bên dưới:

2. Giao diện trong Quản lý tin đăng

- Khi người dùng chưa có bài đăng tin nào thì trên thanh menu sẽ không xuất hiện trường “Quản lý tin đăng”.

- Khi người dùng đã có tin đăng trên nền tảng thì giao diện sẽ được hiển thị như sau:

- Thanh lọc tin đăng: tổng hợp tất cả tin đăng hoặc phân loại theo từng trạng thái tin đăng, hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý tin đăng của mình một cách nhanh chóng và khoa học.

3. Mô tả chi tiết trong Quản lý tin đăng

Trường lọc Tất cả:

- Tập hợp tất cả tin đăng. Tại đây người dùng có thể xem tin đăng bất kỳ một cách nhanh chóng.

- Có thể xem các nền tảng mà tin đăng được gắn hoặc sửa tin trực tiếp hoặc hạ tin, nhân đôi tin đăng và xóa tin, tùy theo trạng thái tin đăng

Trường lọc Tin chưa đăng

Là nơi lưu trữ tất cả bao gồm tin chưa đăng do chờ duyệt, tin đã lên lịch, tin bị từ chối duyệt sẽ được lưu tại đây. Nếu không có tin lưu thì giao diện sẽ trống như hình bên dưới:

Trường lọc Tin nháp:

- Là những tin chưa hoàn thiện xong thông tin hoặc chưa được đăng sẽ được lưu tại đây.

- Khi vào Tin nháp, người dùng có thể tiếp tục hoàn thiện bài đăng bằng cách bấm vào Sửa tin hoặc nhân đôi tin đăng hoặc xóa tin.

Trường lọc Tin đã hạ:

- Là những tin bị hạ xuống bởi hệ thống do hết hạn đăng tin hoặc do bị báo cáo tin xấu hoặc do người dùng tự hạ.

- Tại đây người dùng chỉ có thể nhân đôi tin đăng hoạc xóa tin.

Trường lọc Tin hết hạn:

Là những tin đã hết hạn đăng ký sẽ được lưu tại đây, tuy nhiên người dùng vẫn có thể đăng lại những tin hết hạn này bằng cách bấm Sửa tin hoặc nhân đôi tin đăng hoặc xóa tin.

4. Những chức năng khác trong Quản lý tin đăng

Tin đăng

- Chi tiết quản lý tin đăng: người dùng bấm vào bài đăng bất kỳ, tất cả thông tin quản lý tin chi tiết của tin đăng được hiển thị rõ ràng trên giao diện để người dùng thuận tiện xem nội dung tin.

- Thay đổi Tin đăng: người dùng bấm chọn vào tin muốn thay đổi hoặc bấm vào TIN ĐĂNG để thay đổi toàn bộ tin.

· Sau khi bấm chọn, người dùng được dẫn sang trang gồm các trường để thay đổi cho tin đăng của mình như hình bên dưới:

· Phân biệt các trường thay đổi tin đăng:

Tương tự cho các trường còn lại như: Tin chưa đăng, Tin nháp, Tin đã hạ, Tin hết hạn.

Trạng thái đăng tin

- Tất cả tin đăng: tổng hợp tin đăng ở tất cả các trường đăng tin, tại đây người dùng có thể: Xem tin gắn trên website, sửa tin hoặc hạ tin, nhân đôi tin hoặc xóa tin.

- Tin đang đăng: tại đây, người dùng có thể xem tin đăng được gắn trên các nền tảng nào, sửa tin, hạ tin, nhân đôi tin hoặc xoá tin

- Tin chưa đăng: tại đây, người dùng có thể sửa tin, hạ tin, nhân đôi tin hoặc xoá tin

- Tin nháp: Tại đây, người dùng có thể sửa tin, nhân đôi tin hoặc xóa tin.

- Tin đã hạ: với tin đã hạ, người dùng chỉ có thể nhân đôi tin đăng hoặc xóa tin.

- Tin hết hạn: tại đây, người dùng có thể sửa tin, nhân đôi tin hoặc xóa tin.

Last updated