Đăng Tin

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Để sử dụng được tính năng Đăng tin, đầu tiên người dùng cần đăng nhập tài khoản (Hướng dẫn Đăng nhập/Đăng ký)

  • Bước 1: truy cập website https://meeymap.com/ qua trình duyệt trên máy tính hoặc trình duyệt web của điện thoại di động.

  • Bước 2: Đăng nhập tài khoản

2. Sau khi đăng nhập tài khoản, người dùng được điều hướng vào trang chủ của Meey Map. Tại đây người dùng có thể trải nghiệm tính năng Đăng tin.

- Tiêu đề: Người dùng nhập giới thiệu về BĐS của mình tại đây.

- Mô tả tin đăng: Người dùng mô tả chi tiết về BĐS mà mình muốn đăng tin.

Nếu BĐS được mô tả chi tiết thì hệ thống sẽ phân tích thông tin mô tả và tự điền những thông tin phù hợp sang các trường tin đăng bên cạnh.

- Hình ảnh và video: Người dùng cần tải ảnh về BĐS mà mình muốn đăng tin tại đây (ít nhất là 3 ảnh).

Ngoài ra người dùng có thể chèn thêm link video trên youtube vào bài đăng nếu muốn.

4. Nhập thông tin cơ bản, thông tin khác

Tại những trường thông tin này, người dùng có thể thêm thông tin chi tiết hơn cho BĐS của mình, bằng cách bấm vào các trường và nhập thông tin có sẵn. (lưu ý: những mục có dấu sao đỏ là những mục bắt buộc điền thông tin)

5. Chọn ngày đăng tin

- Tại giao diện Đăng tin, Khách hàng bấm vào Số ngày đăng để chọn ngày đăng mà mình muốn đăng tin.

- Với tin đăng thường, Khách hàng không bị thu phí và hệ thống tự động đặt ngày đăng tin là 7 ngày, tuy nhiên Khách hàng có thể chọn thêm nhiều ngày đăng tin hơn nếu muốn.

- Khách hàng chọn số ngày đăng tin, sau đó có thể bấm chọn ngày muốn đăng chính xác như hình dưới. Ngày đắt đầu đăng đến khi kết thúc sẽ tương ứng với số ngày đã chọn.

  1. Những chức năng khác

- Tổng tiền: với gói tin thường hệ thống mặc định tổng tiền bằng 0

- Xem trước: khi người dùng đã điền hết thông tin vào các trường yêu cầu tại giao diện Đăng tin, lúc này người dùng bấm vào xem trước để xem trước nội dung tin đăng sẽ được hiển thị như thế nào sau khi Đăng tin. Giao diện xem trước như hình bên dưới:

- Đăng tin: là nút hỗ trợ người dùng đăng tin trên nền tảng Meey Map và các nền tảng được liên kết khác

Khi đăng tin thành công, người dùng có thể tiếp tục đăng tin khác hoặc Đến quản lý tin đăng để theo dõi tình trạng tin đăng của mình trên các nền tảng.

Last updated