Thước đo khoảng cách

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

Công cụ thước đo khoảng cách giúp bạn đo chiều dài, chiều rộng, diện tích thửa đất, và đo khoảng cách từ thửa đất tới khu vực lân cận

1. Giới thiệu công cụ thước đo khoảng cách:

💁‍♀️ Tính năng đo khoảng cách, diện tích hỗ trợ người dùng tính toán:

2. Hướng dẫn sử dụng thước đo

Bước 1: Để có thể đo khoảng cách, bạn nhấn biểu tượng “Đo đạc".

Bước 2: Sau đó bạn thực hiện thao tác chấm điểm đầu và chấm các điểm tiếp theo trong phạm vi bạn muốn đo.

👉 Để đo chiều dài, chiều rộng, khoảng cách bạn chấm 2 điểm đầu và cuối

👉 Để đo chu vi, diện tích, bạn chấm vào tất cả các đầu của các cạnh trên thửa đất, theo hình dạng thửa đất

Bước 3: Để thao tác đo khoảng cách khu vực khác, bạn nhấn lại vào "Đo đac" và thực hiện trên khu vực muốn đo khác.

Last updated