Đăng ký/Đăng nhập

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Đăng ký tài khoản

 1. Đăng ký tài khoản

 • Bước 1: truy cập website https://meeymap.com/ qua trình duyệt trên máy tính hoặc trình duyệt web của điện thoại di động.

 • Bước 2: Đăng ký tài khoản

Màn hình xuất hiện pop up đăng ký. Nhấn vào Đăng ký.

Nhập Số điện thoại chính chủ mở tài khoản hoặc đăng ký bằng tài khoản Facebook, Google và bấm Tiếp tục.

 • Bước 3: Xác nhận mã OTP

Mã xác nhận OTP sẽ được gửi tới số điện thoại đăng ký tài khoản gồ 6 chữa số. Khách hàng nhập mã xác nhận và bấm Xác thực.

 • Bước 4: Nhập thông tin Tài khoản

Khi hoàn tất nhập mã xác thực OTP, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện thông tin cá nhân. Khách hàng nhập thông tin yêu cầu.

 • Bước 5: Nhập mật khẩu

Khách hàng đặt mật khẩu cho Tài khoản (Mật khẩu nên từ 8 ký tự, bao gồm chữ in hoa, chữ thường và số)

 • Bước 6: Sau khi đăng ký Tài khoản xong, Khách hàng đăng nhập tài khoản và hệ thống sẽ chuyển đến giao diện trang chủ của Meey Map.

 1. Đăng nhập Tài khoản

 • Bước 1: truy cập website https://meeymap.com/ qua trình duyệt trên máy tính hoặc trình duyệt web của điện thoại di động.

 • Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Màn hình xuất hiện pop up Đăng nhập. Khách hàng nhập số điện thoại/ email hoặc tài khoản Facebook/ Google cùng mật khẩu để đăng nhập tài khoản.

 • Bước 3: Sau khi đăng nhập Tài khoản xong, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện trang chủ của Meey Map, tại đây khách hàng có thể trải nghiệm hoặc sử dụng các tính năng trên nền tảng.

 1. Quên mật khẩu

 • Bước 1: truy cập website https://meeymap.com/ qua trình duyệt trên máy tính hoặc trình duyệt web của điện thoại di động.

 • Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Màn hình xuất hiện pop up Đăng nhập. Khách hàng bấm vào Quên mật khẩu.

 • Bước 3: Sau khi bấm Quên mật khẩu, hệ thống xuất hiện Popup để Khách hàng nhập số điện thoại chính chủ hoặc email và bấm tiếp tục.

 • Trường hợp Khách hàng nhập số điện thoại: hệ thống sẽ gửi mã OTP vào số điện thoại chính chủ. Khách hàng nhập mã OTP và bấm xác thực.

Xác thực mật khẩu: Mật khẩu xác thực mới nên là mật khẩu có chữ in hoa, chữ thường và số

 • Trường hợp nhập địa chỉ Email: hệ thống sẽ gửi mail xác thực thay đổi mật khẩu vào email của Khách hàng. Khách hàng truy cập email và làm thao tác thay đổi mật khẩu như trong hướng dẫn. Sau khi thay mật khẩu mới Khách hàng quay lại trang chủ và đăng nhập bằng mật khẩu vừa thay.

Last updated