Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ do Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

1. Thông tin về Dịch Vụ

1.1 Các Dịch Vụ được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp tại Website được liệt kê tại phần Hướng Dẫn Sử Dụng

1.2 Các Dịch Vụ có thể được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.

1.3 Hệ thống dữ liệu về quy hoạch của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS được xây dựng trên cơ sở:

● Dữ liệu về quy hoạch được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS nghiên cứu, tổng hợp từ các quy hoạch đã được công bố và/hoặc công khai bởi các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

● Giao diện và trải nghiệm người dùng (UI & UX) được phát triển bởi Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS;

● Hệ thống chuyển đổi toạ độ VN2000 được thực hiện bởi Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS trên cơ sở Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa chính;

● Các công nghệ giải đoán hình ảnh do Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS phát triển;

● Dữ liệu khảo sát, đo đạc thực địa do Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tiến hành;

● Hệ thống có sử dụng và phát triển trên các công nghệ mã nguồn mở và dịch vụ thương mại bao gồm: Dữ liệu bản đồ nền của Google map;

● Công nghệ và giải pháp khác do Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS phát triển;

● Thông tin tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/sổ hồng) do Khách Hàng tự nguyện cung cấp cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS/ đăng tải trên Website.

1.4 Theo đó, thông tin về quy hoạch được cung cấp tại Website được hiểu là thông tin liên quan đến quy hoạch, là kết quả từ việc phân tích, tổng hợp từ tài liệu quy hoạch của Cơ quan Nhà nước cùng với các dữ liệu về hình ảnh vệ tinh, đo đạc thực địa, và công nghệ chuyển hóa thành bản đồ để phục vụ dịch vụ tra cứu cho Khách Hàng.

1.5 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS luôn nỗ lực tối đa để cập nhật những dữ liệu về quy hoạch thu thập từ các đồ án quy hoạch đã được Cơ quan Nhà nước ban hành và/hoặc công khai trong thời gian sớm nhất.

1.6 Việc phân tích, chuyển hóa thông tin quy hoạch lên hệ thống được thực hiện bởi những chuyên gia có chuyên môn và nghiệp vụ cao.

1.7 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không kinh doanh (không bán) bất kỳ quyết định, đồ án, bản đồ, dữ liệu quy hoạch nào của Cơ quan Nhà nước ban hành.

1.8 Thông tin quy hoạch được hiển thị trên Website chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị thay thế, giải thích, hay xác nhận bất cứ văn bản hay thông tin chính thức của Cơ quan Nhà nước đã công bố, ban hành.

1.9 Việc cung cấp thông tin quy hoạch tại Website nhằm mục đích mang tới cho Khách Hàng thông tin tham khảo mang tính trực quan, sinh động, hỗ trợ Khách Hàng trong việc ra các quyết định liên quan đến việc mua, bán, chuyển nhượng, v.v. liên quan đến bất động sản.

1.10 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có quyền thay đổi Dịch Vụ và thông tin về Dịch Vụ mà không cần báo trước cho Khách Hàng, tuy nhiên sẽ được cung cấp và quy định rõ ràng trước khi Khách Hàng tiến hành giao dịch.

2. Nghĩa vụ của Khách Hàng khi sử dụng Dịch Vụ

2.1 Khách Hàng phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình quy định tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng này trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.2 Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản Phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS để được hỗ trợ.

2.3 Khách Hàng là tổ chức sở hữu Tài Khoản Công Ty được thực hiện các quyền sau:

● Ngoài trường hợp chia/chuyển tiền từ Tài Khoản Công Ty sang Tài Khoản Nhân Viên, Khách Hàng có thể chia/chuyển lượt tra cứu quy hoạch của Tài Khoản Công Ty cho Tài Khoản Nhân Viên (cho phép chuyển cho 01 hoặc nhiều Tài Khoản Nhân Viên cùng lúc).

● Thu hồi tiền hoặc lượt xem quy hoạch của nhân viên nếu Tài Khoản Nhân Viên đủ số dư để thu hồi. Số lượt thu hồi không được lớn hơn số tiền/lượt đã chuyển cho nhân viên.

● Khi Tài Khoản Nhân Viên bị thu hồi tiền/lượt tra cứu quy hoạch, thời hạn sử dụng Dịch Vụ trong Tài khoản Nhân Viên sẽ được giữ nguyên.

● Xem lịch sử hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên như lịch sử tra cứu quy hoạch, lịch sử giao dịch…

● Theo dõi lịch sử chuyển/thu hồi lượt xem quy hoạch của Tài Khoản Nhân Viên.

● Khóa, xóa Tài Khoản Nhân Viên khỏi danh sách các Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc.

2.4 Trường hợp Khách Hàng và nhân viên của Khách Hàng vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có quyền xử lý theo quy định tại ĐKĐK, thỏa thuận giữa các bên.

3. Miễn trừ trách nhiệm

3.1 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không cam kết thông tin quy hoạch, đo đạc, diện tích, và các thông tin khác hiển thị tại Website bao gồm cả hình ảnh vệ tinh là chính xác tuyệt đối và mang tính cập nhật tối đa. Khách Hàng cần liên hệ Cơ quan chức năng có thẩm quyền để được cung cấp thông tin chính xác, đảm bảo tính pháp lý.

3.2 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định mua, bán, chuyển nhượng, v.v. liên quan đến bất động sản hiện tại và trong tương lai của Khách Hàng cũng như mối quan hệ giữa Khách Hàng và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện những giao dịch đó.

3.3 Khi sử dụng tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website, Khách Hàng có thể nhận thấy điều kiện thực tế có sự sai khác so với kết quả bản đồ và nội dung. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn nào của Khách Hàng trong trường hợp sử dụng các tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website.

Last updated