Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này ("Chính Sách Bảo Mật") quy định những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Khách Hàng.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Chính Sách Bảo Mật này.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ Chính Sách Bảo Mật này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Chính Sách Bảo Mật này để nắm được những cập nhật mới nhất của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung[2].

1. Phạm vi áp dụng

● Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho việc thu thập, xử lý, bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, giao dịch liên quan đến Website.

● Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng với thông tin mà Khách Hàng chọn tiết lộ hay gửi cho:

− Các dịch vụ, trang web, ứng dụng không phải do Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS quản lý và phát triển (kể cả các dịch vụ khác do bên liên kết của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp hoặc vận hành) mà không nêu rõ Chính Sách Bảo Mật này sẽ được áp dụng;

− Bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web của bên thứ ba nào) mà Khách Hàng có thể truy cập qua Website.

− Xin lưu ý rằng một số nội dung tại Website (bao gồm Liên hệ hỗ trợ, Hướng dẫn sử dụng, Câu hỏi thường gặp, Thư viện video) sẽ được dẫn chiếu tới trang web https://help.meey map.com/, là giao diện được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba (GitBook) với điều khoản và chính sách bảo mật riêng.

− Khách Hàng cần hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ, trang web, ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên có thể thu thập thông tin của Khách Hàng theo các điều khoản, điều kiện và chính sách của họ.

2. Bảo mật dữ liệu khách hàng

2.1 Mục đích và phạm vi thu thập, sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng

2.1.1 Mục đích thu thập Dữ Liệu Khách Hàng

● Việc Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thu thập Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích cho Khách Hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Khách Hàng trải nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau đây:

− Để xác nhận khi Khách Hàng dùng thông tin để đăng nhập vào Tài Khoản Đăng Nhập;

− Xác minh danh tính Khách Hàng và bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập;

− Để thực hiện giao dịch liên quan đến Website và/hoặc hỗ trợ Khách Hàng khi thực hiện giao dịch;

− Để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ Khách Hàng tìm kiếm để trả về kết quả chính xác, cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ dựa trên địa điểm mà Khách Hàng chọn sử dụng;

− Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Khách Hàng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, và hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS với Khách Hàng (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng);

− Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch Vụ và hỗ trợ sau mua hàng, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng;

− Để tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các Dịch Vụ và Sản Phẩm, đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác;

− Để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Website, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, nội dung đã xem;

− Để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng, với mục đích phát triển dịch vụ mới vả cải thiện dịch vụ hiện tại;

− Để liên lạc, thông báo tới Khách Hàng về, bao gồm nhưng không giới hạn ở, (i) những sản phẩm/dịch vụ khác mà Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS đang hoặc sẽ cung cấp; (ii) xin ý kiến của Khách Hàng về những Sản Phẩm hiện tại hoặc những Sản Phẩm mới trong tương lai, (ii) thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS;

− Duy trì Tài Khoản Đăng Nhập theo ĐKĐK;

− Quản lý hoạt động Khách Hàng thực hiện trên Sản Phẩm;

− Dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính Sách Bảo Mật này và theo quyết định của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên Website.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS chỉ thu thập Dữ Liệu Khách Hàng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp. Ngoài ra, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp cho họ.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không bán Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.

2.1.2 Phạm vi thu thập Dữ Liệu Khách Hàng

Trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ thu thập các Thông Tin Cá Nhân và phi cá nhân liên quan đến Khách Hàng như sau:

● Thông tin mà Khách Hàng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký/ đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập như Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán, v.v.

● Thông tin Khách Hàng tự nguyện chia sẻ, cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những bài viết, thông tin, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu được Khách Hàng đăng tải trên Sản Phẩm, thông tin khi Khách Hàng đưa ra ý kiến, phản hồi, khiếu nại liên quan đến Sản Phẩm, trả lời các bảng điều tra thông tin mà Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS đưa ra, qua bất cứ phương tiện và hình thức nào, thông tin được Khách Hàng cấp quyền trên thiết bị của Khách Hàng để chia sẻ thông tin với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS;

● Thông tin mà Khách Hàng trao đổi với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thông qua điện thoại, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, trao đổi trên các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội, email hay tại chính Website;

● Thông tin về nhân thân được Cơ quan có thẩm quyền cung cấp hoặc các thông tin khác phục vụ công tác xác minh thông tin, phòng chống lừa đảo, gian lận

● Thông tin nhận được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Sản Phẩm:

− Cookies;

− Địa chỉ IP;

− Các thuộc tính thiết bị điện thoại, máy tính cũng như các thiết bị kết nối web khác mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Sản Phẩm như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt;

− Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: là thông tin Khách Hàng cho phép Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS nhận thông qua cài đặt thiết bị mà Khách Hàng bật, ví dụ như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của Khách Hàng;

− Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi Khách Hàng thực hiện trên thiết bị;

− Phiên bản Sản Phẩm Khách Hàng đang sử dụng trên thiết bị của mình;

− Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Khách Hàng;

− Mạng và kết nối: thông tin như tên của nhà mạng di động, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động, địa chỉ IP, tốc độ kết nối.

● Bất kỳ và tất cả thông tin nào khác được pháp luật hiện hành cho phép Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thu thập, sử dụng hay tiết lộ mà không cần sự đồng ý trước của Khách Hàng.

2.1.3 Phạm vi sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng

● Dữ Liệu Khách Hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS, cũng như cung cấp cho các bên liên kết tuy nhiên vẫn đảm bảo ngăn ngừa các hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi tới Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ không sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng ngoài mục đích và phạm vi tại Chính Sách Bảo Mật này.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ không cung cấp Dữ Liệu Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trước khi có sự đồng ý của Khách Hàng ngoài những bên đã được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và trừ khi phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tuân theo quy định của pháp luật.

● Trường hợp Khách Hàng tự xóa hoặc yêu cầu Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS xóa Tài Khoản Đăng Nhập và thông tin của Khách Hàng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS vẫn có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ một số hoặc toàn bộ thông tin nhất định nhằm phân tích và lưu trữ hồ sơ cũng như phòng tránh, xử lý các hành vi vi phạm ĐKĐK, vi phạm pháp luật. Tùy theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể hủy/xóa Dữ Liệu Khách Hàng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Khách Hàng. Tuy nhiên do vấn đề kỹ thuật có thể phức tạp hơn dự kiến, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không cam đoan hay đảm bảo Dữ Liệu Khách Hàng sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi tất cả các hệ thống của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS hay có liên kết với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ không chịu trách nhiệm đối với những Dữ Liệu Khách Hàng mà Khách Hàng tự đồng ý cấp cho một bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

2.1.4 Quyền riêng tư

● Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS mặc định Khách Hàng đồng ý cho phép Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng để gửi thông báo, tin tức của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tới email và tin nhắn (SMS) của Khách Hàng.

● Nếu không muốn tiếp tục nhận những thông báo và tin tức này, Khách Hàng có thể từ chối bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS trong mỗi email hoặc tin nhắn.

● Tuy nhiên Khách Hàng không được huỷ đăng ký nhận thông báo, tin tức này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo và được sử dụng để đăng ký, xác minh, bảo vệ Tài Khoản Đăng Nhập và thông báo cho Khách Hàng về những thay đổi quan trọng của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

2.2 Bảo mật Thông Tin Cá Nhân

2.2.1 Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân

Trừ khi có quy định rõ ràng khác tại ĐKĐK, Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

2.2.2 Phương tiện và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân

● Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình tại Tài Khoản Đăng Nhập của mình đã đăng ký trên Website.

● Việc đăng nhập và chỉnh sửa có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.

● Khách Hàng có thể yêu cầu truy cập, truy xuất và/hoặc sửa Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách gửi văn bản hoặc email cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ cần Khách Hàng cung cấp thêm thông tin để xác thực danh tính cũng như bản chất, mục đích của yêu cầu đó của Khách Hàng và có thể tính một khoản phí hợp lý để giải quyết và xử lý yêu cầu của Khách Hàng, tuy nhiên Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS vẫn bảo lưu quyền từ chối sửa Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng nếu pháp luật cho phép

2.2.3 Những đối tượng có thể được tiếp cận với Thông Tin Cá Nhân

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, cụ thể như sau:

− Trao đổi Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng với các công ty liên kết của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS:

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng cho các đối tác của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS. Việc chia sẻ này giúp Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và các công ty liên kết của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS được cấp quyền truy cập Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách Hàng. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cũng có thể trao đổi Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

− Trao đổi Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng với các đối tác quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

− Trao đổi Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.

− Cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán, v.v.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể dùng Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý...), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

● Ngoài các trường hợp nêu trên, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng cho một bên thứ ba và sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

● Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba đến Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

2.2.4 Cơ chế bảo mật Thông Tin Cá Nhân

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thiết lập hệ thống bảo vệ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng qua cách hình thức

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng. Ví dụ, đối với sự an toàn của lượt truy cập từ Khách Hàng vào Sản Phẩm, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể sử dụng các hàng rào tường lửa, các kỹ thuật mã hóa và/hoặc các thủ tục xác thực khác. Bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Khách Hàng lưu trên Sản Phẩm thông qua Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, chỉ có những người có thẩm quyền mới có thế truy cập được.

− Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của Sản Phẩm. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

− Các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.

− Tuy nhiên không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cố gắng hết sức để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Khách Hàng chuyển tới Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS, Khách Hàng phải chấp nhận rằng Khách Hàng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.

● Chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh.

● Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ và giao dịch bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên Tài Khoản Đăng Nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

● Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Website và/hoặc Sản Phẩm từ các website khác không phải là Sản Phẩm chính thức của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

● Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Khách Hàng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Khách Hàng đưa ra được giải pháp khác, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể thông báo cho Khách Hàng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng Email mà Khách Hàng cung cấp cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS khi Khách Hàng đăng ký với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

2.2.5 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Cá Nhân

Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS là đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng. Khách Hàng có thể liên lạc với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS để hỏi về mọi hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 0246 254 4584580.

3. Chính sách về Cookies

3.1 Cookies thiết yếu

Cookies thiết yếu là những Cookies cần thiết và mang tính bắt buộc để Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

3.2 Cookies chức năng

Cookies chức năng là những Cookies cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Website mà khi tắt Cookies này, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

− Không thể truy cập được một số mục của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS;

− Hạn chế các Dịch Vụ Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể cung cấp cho Khách Hàng;

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng;

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

3.3 Cookies hiệu suất và phân tích

● Cookies hiệu suất cho phép Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.

● Cookies này cũng cho phép thu thập thông tin về cách thức Khách Hàng truy cập sử dụng Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

● Dựa trên Cookies này, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể tính và phân tích số lượng Dịch Vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

3.4 Cookies cá nhân hóa

● Cookies cá nhân hóa giúp Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.

● Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện.

● Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:

− Một số nội dung trên Website có thể không thể hiển thị chính xác;

− Hỗ trợ trực tuyến mà Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp bị hạn chế;

− Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

3.5 Cookies tiếp thị và quảng cáo

● Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Khách Hàng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Khách Hàng.

● Những Cookies này cho phép Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS xác định:

− Nội dung Website Khách Hàng truy cập;

− Nội dung Khách Hàng tìm kiếm;

− Thông tin Khách Hàng chia sẻ khi đăng ký trên website khác;

− Website khác Khách Hàng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Website.

● Cookies tiếp thị được cài đặt trên Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và nhà quảng cáo. Những Cookies này được sử dụng để:

− Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (Email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Website;

− Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;

− Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;

− Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Khách Hàng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Website.

3.6 Bảo mật thông tin về Cookies

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu về Cookies của Khách Hàng theo các nguyên tắc sau:

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân.

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không cung cấp bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

● Nếu Khách Hàng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Khách Hàng sử dụng nhiều trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Khách Hàng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.

● Khách Hàng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.

4. Bảo mật thông tin thanh toán

Hệ thống thanh toán trên Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các Ngân hàng nội địa và Quốc tế (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Ngoài ra, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin thanh toán của Khách Hàng.

4.1. Tiêu chuẩn bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán và các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

4.2. Cơ chế bảo mật

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS áp dụng với Khách Hàng:

● Thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng không được lưu trên hệ thống của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS. Khi sử dụng thẻ ngân hàng để nạp tiền trên Sản Phẩm, Khách Hàng sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

● Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Khách Hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

● Khách Hàng truy cập vào Website thông qua giao thức HTTPS.

● Khách Hàng có tùy chọn sử dụng OTP xác nhận giao dịch.

● Hệ thống nội bộ giữa các modules của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa Private, Public & Key đảm bảo tính bảo mật và an toàn trọn vẹn dữ liệu.

4.3. Giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống

Để đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn thông tin trên Sản Phẩm, hệ thống công nghệ thông tin được thiết lập cơ chế bảo mật như sau

4.3.1 Thông tin về máy chủ và hệ thống dự phòng

Hệ thống máy chủ đặt tại 2 địa chỉ:

− Máy chủ Geo Server, lưu trũ dữ liệu bản đồ: Đang hosting trên Cloud của Google (Google Cloud Platform).

− Máy chủ web: hosting trên Cloud của Amazon (Amazon Web Service).

4.3.2 Bảo mật hệ thống

● Kết nối từ người sử dụng hệ thống phần mềm được mã hóa dữ liệu

● Kết nối giữa các thành phần trong hệ thống được bảo vệ bởi thiết bị tường lửa và chỉ mở kết nối cho những địa chỉ IP xác định.

● Có phần mềm giám sát tình trạng hoạt động của các thành phần của hệ thống và gửi các cảnh báo khi có sự cố, khi có các sự kiện đăng nhập không hợp lệ.

● Thiết lập cơ chế ngăn chặn tấn công sử dụng quyền chứng thực người dùng cho toàn bộ Module trên hệ thống.

● Thiết lập tường lửa ứng dụng Web (WAF: Web Application Firewall) để kiểm soát truy cập từ một mạng không tin cậy đến trang thương mại điện tử và ngược lại.

● Thiết lập cơ chế quản lý tài khoản Khách Hàng thường xuyên và rà soát theo quy trình

● Thiết lập giám sát và lưu trữ lịch sử sự kiện của trang thương mại điện tử.

● Các cơ chế bảo mật hệ thống khác tuân theo quy định pháp luật.

4.3.3 Sao lưu và xử lý sự cố

● Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thường xuyên cập nhật, bảo trì, backup dữ liệu Sản Phẩm.

● Ngoài ra, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin như sau:

− Cơ chế bảo vệ bằng mật khẩu đã mã hóa;

− Sao lưu dự phòng;

− Hệ thống giám sát hoạt động 24/7;

− Hệ thống khi phát triển được kiểm thử, vá lỗi, nâng cấp, ghi lại nhật ký phát hành để đảm bảo tính liên tục trong vận hành và bảo trì;

− Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

− Các biện pháp khác tuân thủ quy định pháp luật

4.3.4 Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố hệ thống bảo mật chia thành nhiều lớp và nhiều tầng

● Sử dụng thiết bị bảo mật mạng

● Sử dụng tường lửa máy chủ (server firewall).

● Tích hợp sẵn các phương án chống DDOS tự động gồm phần cứng và trang defrag.

4.3.5 Phương án và biện pháp bảo mật

● Đối với máy chủ:

− Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống như tạo tường lửa, cài đặt phần mềm diệt vi rút.

− Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thuê máy chủ với đầy đủ hệ thống tường lửa như kết nối bên trên để ngăn chặn việc truy cập thông tin trái phép từ bên ngoài, tấn công DDOS, Flush… vào hệ thống.

− Các máy chủ được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS thuê từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu đám mây, được thiết kế tối ưu cho hoạt động của Website. Đội ngũ nhân viên của các nhà cung cấp sẽ thường xuyên theo dõi, bảo trì, khắc phục sự cố, tư vấn các tùy chỉnh vào thời điểm cần thiết, hỗ trợ các giải pháp bảo mật tiên tiến nhất, tránh được các cuộc tấn công như DDos, dos,… hoặc phân tải lưu lượng phù hợp.

● Đối với Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng: Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng được lưu trong máy chủ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

Last updated