Hướng dẫn về chính sách hoa hồng

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Chia sẻ link giới thiệu

  • Truy cập vào danh mục QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG trong tài khoản cá nhân, đăng nhập bằng số điện thoại bạn đã đăng ký.

  • Trong danh mục QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG, chọn BÁN HÀNG CÙNG MEEY MAP

  • Chọn tiêu đề MÃ GIỚI THIỆU

  • Copy link giới thiệu của bạn và chia sẻ tới người được giới thiệu

  • Hoặc chia sẻ mã giới thiệu/hoặc QR code của bạn.

2. Hướng dẫn người được giới thiệu đăng ký tài khoản tại Meey Map.

👉 Để được nhận hoa hồng từ người bạn vừa giới thiệu, bạn cần hướng dẫn họ làm đúng các bước như sau:

  • Lưu ý: Người được giới thiệu bắt buộc phải đăng ký tài khoản trên link bạn vừa chia sẻ hoặc thông qua link QR code của bạn, bạn mới có thể có cơ hội nhận hoa hồng từ người này.

Người được giới thiệu thực hiện các bước sau để được nhận hoa hồng

Nhấp vào Bán hàng cùng Meey Map 👉Dashboard 👉 Nhập mã giới thiệu 👉 Lưu để hoàn tất

3. Hướng dẫn người được giới thiệu nạp tiền, mua hàng trên Meey Map

👉 Xem thêm các hướng dẫn nạp tiền tại đây

4. Hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành cộng tác viên

Hoa hồng của bạn sẽ được trả vào tháng sau, sau khi bạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký.

  • Số tài khoản ngân hàng,

  • Tên chủ tài khoản,

  • Lựa chọn ngân hàng,

  • Tỉnh thành phố, và chi nhánh ngân hàng của bạn. Lưu để hoàn tất.

5. Kiểm tra doanh số hoa hồng

Chọn vào Tài khoản đã đăng nhập, chọn Bán hàng cùng Meey Map.

👉Nhấp vào danh mục DANH SÁCH THÀNH VIÊN, tại đây, bạn sẽ theo dõi được danh sách các thành viên mà bạn đã giới thiệu và doanh số phát sinh của họ.

👉Nhấp vào tiêu đề HOA HỒNG để theo dõi doanh số trong mạng lưới của bạn

👉Nhấp vào tiêu đề GIAO DỊCH để xem chi tiết các giao dịch phát sinh trong mạng lưới của bạn.

Last updated