Chính sách hoa hồng giới thiệu khách hàng mới

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

I. Các thuật ngữ liên quan:

- Người giới thiệu: là khách hàng hiện tại hoặc cán bộ nhân viên của Công ty. Người giới thiệu là người quảng bá trực tiếp về Công ty cho một khách hàng khác và đưa khách hàng mới (người được giới thiệu) trở thành người dùng tiếp theo cho các sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

- Khách hàng mới: là người được giới thiệu bởi người giới thiệu, chưa có tài khoản trên Meey Map. Sau đây có thể gọi là Người được giới thiệu/Khách hàng mới.

- Hoa hồng: là tiền thưởng cho Người giới thiệu khi giới thiệu Khách hàng mới.

- Tài khoản chính (viết tắt là “TKC”): là tài khoản ghi nhận giá trị tiêu dùng, sử dụng dịch vụ.

- Tài khoản khuyến mại 1 (viết tắt là “TKKM 1”): được sử dụng để nhận hoa hồng giới thiệu Khách hàng mới.

- Tài khoản khuyến mại 2 (viết tắt là “TKKM 2”): được sử dụng để ghi nhận giá trị từ khuyến mại khác.

II. Chính sách hoa hồng dành cho Người giới thiệu khi giới thiệu Khách hàng mới sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty:

  1. Quy định về việc nhận hoa hồng:

- Chính sách này áp dụng cho toàn bộ khách hàng và cán bộ nhân viên của Công ty, ngoại trừ nhân viên thuộc các bộ phận bán hàng.

- Người giới thiệu chỉ được hưởng hoa hồng nếu có Khách hàng mới do chính mình giới thiệu. Người giới thiệu được nhận hoa hồng khi thực hiện đầy đủ các bước sau:

+ Bước 1: Truy cập vào website meeymap.com hoặc ứng dụng Meey Map, sau khi đăng nhập, tại mục “Quản lý tài khoản cá nhân”, chọn “Bán hàng cùng Meey Map.

Người giới thiệu là cá nhân: Phải được duyệt thông tin đăng ký tại mục “Bán hàng cùng Meey Map”.

Người giới thiệu là doanh nghiệp: Phải ký Hợp đồng (được hướng dẫn tại mục “Bán hàng cùng Meey Map”) và gửi lại Công ty.

+ Bước 2: Gửi Mã giới thiệu (có thể là “Đường link giới thiệu/ Mã giới thiệu/QR code”) trong mục “Bán hàng cùng Meey Map cho Người được giới thiệu.

+ Bước 3: Người được giới thiệu đăng ký thành công tài khoản sử dụng thông qua Mã giới thiệu của Người giới thiệu.

+ Bước 4: Người được giới thiệu thực hiện giao dịch trên Meey Map.

  1. Phương thức và thời hạn trả hoa hồng:

- Hoa hồng được tính trên tổng doanh số bán hàng của Người giới thiệu (“Doanh số bán hàng”) bao gồm:

Số tiền Người được giới thiệu nạp vào TKC sau khi trừ thuế giá trị gia tăng (VAT);

Số tiền Người được giới thiệu mua dịch vụ trên Meey Map thông qua TKKM 1 và/hoặc thông qua các cổng thanh toán khác có trên Meey Map (không bao gồm TKC và TKKM 2) sau khi trừ thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Hoa hồng được thanh toán vào ngày 15 của tháng tiếp theo. Trường hợp ngày chi trả hoa hồng trùng vào Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết hoặc ngày nghỉ theo quy định pháp luật thì ngày chi trả hoa hồng sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề.

- Hoa hồng giới thiệu Khách hàng mới được cộng vào TKKM 1 của Người giới thiệu.

- Người giới thiệu chịu trách nhiệm chi trả tất cả các khoản thuế phát sinh từ hoạt động giới thiệu này. Nếu pháp luật quy định Công ty phải khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Người giới thiệu thì Công ty sẽ khấu trừ khoản thuế phản thanh toán.

- Công ty sẽ không chi trả Hoa hồng và bảo lưu quyền cấn trừ hoặc yêu cầu hoàn trả khoản Hoa hồng nếu phát hiện Người giới thiệu có hành vi gian lận, vi phạm các điều khoản điều kiện khác của Công ty.

  1. Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu Khách hàng mới:

Lưu ý: Khi cá nhân được duyệt hợp đồng thành doanh nghiệp thì cá nhân đó được hưởng theo mức hoa hồng của doanh nghiệp từ thời điểm duyệt hơp đồng doanh nghiệp.

  1. Quy trình thực hiện:

  1. Điều khoản chung

- Công ty có quyền quyết định của cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi Chính sách Hoa hồng giới thiệu Khách hàng mới này. Nếu Công ty cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi Chính sách Hoa hồng giới thiệu Khách hàng mới, Công ty sẽ cập nhật trên Meey Map. Chính sách Hoa hồng giới thiệu Khách hàng mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên của tháng đó. Bằng việc tiếp tục sử dịch vụ, Người giới thiệu đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính sách Hoa hồng giới thiệu Khách hàng mới.

- Người giới thiệu sẽ miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho Công ty không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, tranh chấp, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến: (a) bất kỳ vi phạm nào của Người giới thiệu, (b) bất kỳ hành vi không thực hiện các nghĩa vụ của Người giới thiệu theo quy định pháp luật, (c) bất kỳ vi phạm nào ảnh hưởng đến quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba

- Trong mọi trường hợp phát sinh khiếu nại, Người giới thiệu trực tiếp liên hệ đến Công ty theo số điện thoại 0967 849 918 hoặc 0349 208 325 để được hỗ trợ giải quyết. Mọi quyết định của Công ty được xem là quyết định cuối cùng.

Last updated