Chính sách gói bán mới

Chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi cấu trúc gói sản phẩm của Meey Map. Sau nhiều lần khảo sát và lắng nghe ý kiến của Quý Khách hàng, Meey Map nhận thấy sự thay đổi trong các gói sản phẩm sẽ phù hợp với nhu cầu của người dùng hơn, qua đó đáp ứng được mong muốn sử dụng dữ liệu, hỗ trợ người dùng tra cứu và đưa ra quyết định hiệu quả. Đồng thời, việc thay đổi gói sản phẩm sẽ giúp thể hiện định hướng của Meey Map một cách rõ ràng.

Chúng tôi xin thông báo các gói sản phẩm của Meey Map sẽ được thay đổi cụ thể như sau:

I. Giải thích thuật ngữ:

II. Thời gian thay đổi gói:

00:00 ngày 5/1/2024

III. Các gói bán Meey Map hiện tại:

- Gói quận: 550.000đ/tháng

- Gói combo: 3.000.000đ

+ 1 quận/tháng

+ 15 lượt tra cứu

+ Ranh thửa

- Gói lượt: 198.000đ/lượt

IV. Các gói bán Meey Map mới (Áp dụng từ 5/1/2024):

- Gói 1 tháng: 30.000đ

+ 30 ngày

+ 50 lượt tra cứu/ngày

- Gói 3 tháng: 77.000đ

+ 90 ngày

+ 50 lượt tra cứu/ngày

- Gói 12 tháng: 239.000đ

+ 365 ngày

+ 50 lượt tra cứu/ngày

V. Chính sách chuyển đổi từ gói cũ sang gói mới:

- Gói Quận và Gói Combo sẽ được sử dụng đến hết thời gian hiệu lực;

- Lượt tra cứu còn lại sẽ được hệ thống thu hồi và chuyển đổi sang tháng sử dụng theo Gói bán mới;

- Công thức chuyển đổi:

Mỗi 1 lượt tra cứu còn lại sẽ được quy đổi tương đương 1 tháng sử dụng (Tương đương 30 ngày).

- Khách hàng có thể tự chuyển đổi lượt tra cứu còn lại của mình sang gói bán mới trên trang web hoặc ứng dụng Meey Map;

- Thời gian chuyển đổi: từ 5/1/2024 đến hết ngày 5/4/2024.

VI. Một số lưu ý khi chuyển đổi sang gói bán mới:

1. Quy định số lượt tra cứu sử dụng:

- Được tối đa 50 lượt tra cứu/ngày (tức 24h) (lượt tra cứu được tính cho cả xem QHXD và QHKHSDĐ);

- Khi hết lượt tra cứu/ngày thì được lựa chọn dùng lượt tra cứu của ngày tiếp theo (nếu còn), khi đó thời gian hết hạn của gói sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng.

2. Quy định về cộng thời gian khi mua gói:

- Khi mua gói, thời gian hiệu lực được tính ngay từ thời điểm mua thành công đến thời gian quy định tương ứng theo gói bán;

VD 1: Khách hàng mua gói 1 tháng (30 ngày), bắt đầu vào 13:00 ngày 1/6/2024 thì hết hạn vào 13:00 ngày 1/7/2024

- Khi thời hạn gói vẫn đang còn mà tiếp tục mua gói mới, thì thời gian bắt đầu hiệu lực gói mới được cộng dồn từ thời điểm hết hiệu lực của gói mua trước đó (tính cụ thể theo giờ, phút, giây).

VD 2: Khách hàng mua gói 1 tháng (30 ngày), bắt đầu vào 13:00 ngày 1/6/2024 và hết hạn vào 13:00 ngày 1/7/2024. Ngày 15/6/2024 khách hàng mua thêm gói 1 tháng (30 ngày), thời hạn sử dụng sẽ được cộng dồn và hết hạn vào 13:00 ngày 31/7/2024

3. Thiết bị áp dụng: Áp dụng từ 1 đến 5 thiết bị tại cùng một thời điểm.

4. Lịch sử tra cứu: Lịch sử tra cứu sẽ được hiển thị đến 24:00 mỗi ngày, sau đó hệ thống sẽ xoá toàn bộ dữ liệu lịch sử tra cứu.

VII. Chính sách quà tặng:

- Tặng một ngày sử dụng ngay khi đăng ký tài khoản mới thành công

Last updated