Dữ liệu Meey Map

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Dữ liệu của Meey Map có đáng tin cậy không?

Kho dữ liệu thông tin quy hoạch được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng, được thu thập, số hóa từ các bản đồ quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

2. Mức độ cập nhật cơ sở dữ liệu của Meey Map

Công việc thu thập, cập nhập, bổ sung các thông tin quy hoạch, được tiến hành từ các cổng thông tin của nhà nước và các đội nhóm khảo sát trực tiếp từ thực địa từ đó cơ sở dữ liệu cũng được cập nhật và chỉnh lý thường xuyên, mang tính thời sự cao.

3. Dữ liệu đầu vào của Meey Map được thu thập từ đâu?

  • Dữ liệu quy hoạch : thu thập từ các đồ án quy hoạch đã được nhà nước công bố, công khai như: Cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố, quận huyện hoặc từ các cổng thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch. (ví dụ như: Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, Viện quy hoạch và nông thôn quốc gia, Sở Xây dựng, Sở quy hoạch các tỉnh/TP; Bộ xây dựng…)

  • Dữ liệu hiện trạng: được xây dựng trên phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh kết hợp Biện pháp đo đạc thực địa : không trực tiếp đến đo từng nhà mà đo đạc để xây dựng lưới tọa độ và kiểm tra lại tại một số công trình, nhà ở mà ít có sự thay đổi qua thời gian như vỉa hè, cầu đường...., phục vụ chồng ghép với bản đồ giải đoán ảnh nhằm tăng độ chính xác tọa độ bản đồ giải đoán. (áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật theo thông tư 25/2014/TT-BTNMT

  • Meey Map kết hợp thông tin quy hoạch công bố công khai của nhà nước và công nghệ giải đoán hình ảnh cùng kết quả đo đạc thực tế. => dữ liệu quy hoạch của Meey Map hiện tại.

4. Dữ liệu hiện trạng có thể sai khác so với GCN quyền sử dụng đất trong giới hạn cho phép, vậy giới hạn này quy định ở đâu ? Có phải sai lệch như giới hạn đo đạc tại Thông tư 25/2014 của Bộ TNMT ?

5. Có gì chứng minh các thông tin trên Meey Map là thông tin chính xác nhất theo tài liệu công bố của các cơ quan nhà nước, đảm bảo nguồn dữ liệu tham khảo tin cậy cho nhà đầu tư.

Nguồn thông tin chúng tôi hiện đang thu thập từ 3 nguồn chủ yếu:

  • Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước: công bố quy hoạch và các thông tin pháp lý về quy hoạch

  • Các tổ chức đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tư nhân tư vấn lập quy hoạch được phép cung cấp cấp cơ sở dữ liệu dựa trên điều kiện kinh doanh cho phép của Pháp luật

  • Các cá nhân đóng góp thông tin về quy hoạch, cập nhật, kiểm tra các thông tin thực tế

  • Số hóa, hiệu chỉnh, biên tập các dữ liệu thành các định dạng theo tiêu chuẩn GIS (Quy định thiết kế CSDL; Số hóa bản đồ; chuẩn hóa CSDL GIS)

  • Thực hiện các nghiệp vụ ngoài thực địa nhằm tăng cường, đối soát, kiểm tra tính chính xác, xác thực của các thông tin nhận được ( Vị trí, tọa độ, hình dạng, lịch sử…)

  • Sử dụng công nghệ để xây dựng các mô hình máy học, tự động để giải quyết các bài toán cụ thể để lọc, xử lý ảnh, thông tin trong 1 tập dữ liệu lớn có độ chính xác cao: AI, lập trình các công cụ tự động nhận diện ảnh vệ tinh chất lượng cao, ảnh DEM/DTM/DSM…

Từ các nguồn thông tin trên và các nghiệp vụ công việc có giá trị chất xám cao, khối lượng công việc, đòi hỏi nguồn lực vô cùng lớn chúng tôi đã xây dựng được thông tin quy hoạch và 1 số thông tin khác có giá trị chuyên sâu, chính xác cao.

Tuy nhiên, dựa trên các quy định của Pháp luật, việc công bố thông tin của chúng tôi không phải là việc xác thực thông tin có giá trị pháp lý. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, giá trị và tính chính xác còn phụ thuộc lớn vào vị trí, điều kiện tương tác (thiết bị, đường truyền…) và các điều kiện khác để người tiếp nhận thông tin có thể sử dụng và đưa ra các quyết định cho mình.

Chúng tôi rất mong muốn quý khách hàng sử dụng, trải nghiệm và đóng góp giúp chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng các thông tin, dịch vụ có giá trị.

Xin chân thành cảm ơn !

Last updated