Vướng mắc về tài khoản

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Làm thế nào để đăng kí tài khoản?

  • Bước 1: Người dùng truy cập vào website theo đường link: https://meeymap.com thông qua ứng dụng truy cập web trên máy tính,web của điện thoại di động hoặc ứng dụng trên thiết bị di động. Màn hình trang chủ của web là màn hình đầu tiên người dùng sẽ nhìn thấy khi truy cập web

  • Bước 2: Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản, vui lòng nhập số điện thoại của bạn

  • Bước 3: Bạn nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình xác thực OTP. Hệ thống sẽ gửi cho bạn mã xác thực gồm 6 chữ số tới số điện thoại đăng ký. Bạn nhập mã xác thực được gửi.

  • Bước 4: Sau khi hoàn tất nhập mã xác thực OTP, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện thông tin cá nhân. Bạn hoàn thiện các thông tin như họ tên, địa chỉ email, ngày/tháng/năm sinh, giới tính và chuyển sang màn hình tạo mật khẩu. Nhập mật khẩu cho tài khoản.

  • Bước 5: Màn hình chuyển sang giao diện chào đón người dùng mới. Tại đây, bạn được hệ thống hướng dẫn sử dụng các chức năng trên giao diện.

2. Tôi ko nhận được mã SMS OTP

Nếu bạn chưa nhận được mã SMS OTP, vui lòng kiểm tra lại kết nối mạng với thiết bị của bạn hoặc nhấn "Gửi lại mã" để nhận mã mới gửi tới thiết bị của bạn.

3. Tôi không đăng ký được tài khoản

Nếu bạn gặp vấn đề với số điện thoại,vui lòng kiểm tra lại số điện thoại này không trùng với số điện thoại đã đăng kí với tài khoản khác.

4. Tôi gặp sự cố khi đăng nhập, tôi có thể làm gì?

Nếu bạn đăng nhập không thành công, vui lòng kiểm tra lại số điện thoại hoặc mật khẩu tại khung đăng kí/đăng nhập. Nếu bạn đã nhập đúng thông tin nhưng không đăng nhập thành công, vui lòng kiểm tra lại kết nối mạng trên thiết bị bạn sử dụng hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để được xử lí:

Last updated